Su Kuyusu Bağışı

€2.039 / €3.000 toplanan
Kisisel bilgi

Bu su kuyusu bağışı tamamlandığında, Hz. Zulkifl (A.S) adına açılacaktır.
Terms

Toplam Bağış Tutarı: €10,00

Nasıl su kuyusu bağışı yapabilirim ?

Su Kuyusu Açtırma

Afrikada su kuyusu açtırmak
Afrikada su kuyusu açtırma

Afrika'da Su Kuyusu Açtırmak

Yapacağınız su kuyusu bağışları ile onların su ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olun ! Afrika'da su kuyusu açtırmak için bağışta bulunun !

   Su hayattır, berekettir. Su kuyusu ise âb-ı hayat kaynağı demek, temiz suya ulaşmak demektir. Serinliğiyle adeta insanın yüreğine dokunan, içini ferahlatan her bir su kuyusu, bir değil bin gülümsemeye dönüşüyor. İnsanların yüzü güldükçe yardımseverlerin gönülleri huzur ve mutlulukla doluyor. Kirli su sebebiyle, her gün yüzlerce çocuğun hayatını kaybettiği topraklarda, Afrika’da su kuyulari açarak “can suyu ” olmak için mücadele ediyoruz.

   Hazreti Sa’d b. Ubâde’nin annesi vefat etmişti, Resûlullah (s.a.v)’a gelerek: “Ey Allah’ın Resûlü! Annem vefat etti. Onun adına sadaka verebilir miyim?” diye sordu. Peygamber Efendimiz (s.a.v.): “Evet” diye buyurdu. Ardından Sa’d (r.a.) “Hangi sadaka daha hayırlı ve değerlidir?” diye sorunca, Resûlullah (s.a.v) : “İnsan ve hayvanların su ihtiyaçlarına cevap vermektir” buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Sa’d, Medine’de hayrat olarak bir çeşme inşa ettirmiş. Bu çeşme, yıllarca insanlara hizmet etmiştir. (bk. (bkz. Nesai, Vesaya, 9; İbn Mace, Edeb; İbn Hanbel, Müsned, 5/284; 6/7)

   Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.), verdiği cevap, bizim için önemli bir ders vermiştir. Buradan çıkarılması gereken, insanların su ihtiyacının giderilmesine vesile olmanın ne kadar mühim olduğudur.

Hulp Medet olarak bizler, susuzluğun kol gezdiği topraklarda, insanların su ihtiyaçlarına cevap vermek için gayret ediyoruz. Toplum yararına çalışan bir dernek olarak “Bir Ümide Âbıhayat Olmak” sloganı ile çıktık yola… Bir aile daha susuzluktan veya kirli sudan dolayı evlat acısını tatmasın, bir çocuk daha yetim kalmasın diye Afrika, Bangladeş ve Pakistan’da su kuyuları açıyoruz.

Afrika'da Su Kuyusu Açma

Afrikada su kuyusu açtırma bedeli

   Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan rapora göre, nüfus yoğunluğu ve temiz su kaynaklarının kıtalara göre dağılımı, yan tarafta yer alan tabloda verilmiştir. Tabloda su bolluğu içinde yaşayan kıtalar görüldüğü gibi su kıtlığı nedeniyle ölümle burun buruna yaşayan bölgeler de dikkatlerden kaçmıyor.

   BM raporuna göre kullanılabilir su kaynaklarının %5’ine sahip olan Okyanusya (Avusturalya ve adalar), su fakiri bir kıta olarak karşımıza çıkıyor. Buna rağmen Okyanusya, nüfus yoğunluğunun az olması sebebiyle kişi başına düşen su miktarı bakımından diğer kıtaların önüne geçiyor.

Yine Dünya nüfusunun %60’ı Asya topraklarında yaşıyor. Yeryüzündeki tatlı su kaynaklarının ise yalnızca %36’sı Asya’da yer alıyor. Yapılan çeşitli araştırmalarda Asya kıtası, kişi başına düşen su miktarı yönünden en düşük ortalamayla, diğer kıtaların gerisinde kalıyor.

"Can Suyu Olmak İçin Mücadele Ediyoruz"

Afrika'da bulunan bazi ülkeler susuzlukla imtihan oluyorken bazı ülkeler ise kirli sudan kaynaklanan çeşitli hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalırlar.

   Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan rapora göre, nüfus yoğunluğu ve temiz su kaynaklarının kıtalara göre dağılımı, yan tarafta yer alan tabloda verilmiştir. Tabloda su bolluğu içinde yaşayan kıtalar görüldüğü gibi su kıtlığı nedeniyle ölümle burun buruna yaşayan bölgeler de dikkatlerden kaçmıyor.


   BM raporuna göre kullanılabilir su kaynaklarının %5’ine sahip olan Okyanusya (Avusturya ve adalar), su fakiri bir kıta olarak karşımıza çıkıyor. Buna rağmen Okyanusya, nüfus yoğunluğunun az olması sebebiyle kişi başına düşen su miktarı bakımından diğer kıtaların önüne geçiyor.

Yine Dünya nüfusunun %60’ı Asya topraklarında yaşıyor. Yeryüzündeki tatlı su kaynaklarının ise yalnızca %36’sı Asya’da yer alıyor. Yapılan çeşitli araştırmalarda Asya kıtası, kişi başına düşen su miktarı yönünden en düşük ortalamayla, diğer kıtaların gerisinde kalıyor.

   Su, hayat sahibi her canlı için hayatî bir ihtiyaçtır. Sulak bölgelerde topraklar tarıma elverişli olur. Ve bitkilerle beslenen hayvanlar daha verimli olur. Bitki ve hayvanların verimli olduğu topraklarda yaşayan insanlar, müreffeh bir hayat sürerler. Suyun yetersiz olduğu bölgelerde ise kuraklık baş gösterir. Susuzlukla başları dertte olan mahrumiyet bölgelerindeki insanlar, bir de kuraklığın getirdiği yetersiz besleneme ile daha güç duruma düşerler. Bazıları susuzlukla imtihan oluyorken bazıları ise kirli sudan kaynaklanan çeşitli hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalırlar.


   Dünya’nın %70’i sularla kaplı olmasına rağmen, yeryüzündeki suların sadece %2,5’i tatlı su, yani içilebilir sudur. Bu sebeple ülkelerin yeterli su kaynakları mevcut olsa da içilebilir su kaynakları kıtalara, bölgelere ve ülkelere göre farklılık gösterir.

Afrika'da Su Kuyusu Açtırmak

su kuyusu açma

"Can Suyu Olmak İçin Mücadele Ediyoruz"

Bizler musluğu çevirdiğimizde suya kolayca ulaşırken, Afrika'da hayat mücadelesi veren insanlar, her gün saatlerce yürüyerek ancak kirli suya erişebiliyorlar.

   Yokluk ya da susuzluk denilince akıllara ilk Afrika gelir. Aslına bakılırsa Afrika, yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından zengin bir kıtadır. Ama Afrika halkı, içinde bulunduğu ekonomik, etnik, siyasal problemler ve iklimsel sebeplerden dolayı, bu zenginliklerinden istifade edemiyor.

   Bizler musluğu çevirdiğimizde suya kolayca ulaşırken, Afrika’da hayat mücadelesi veren insanlar, her gün saatlerce yürüyerek ancak kirli suya erişebiliyorlar.
Ulaştıkları kirli sular ise ishal, kolera, dizanteri, hepatit, tifo, nehir körlüğü, zatürre ve çocuk felci gibi hastalıklara yol açıyor. Hastalıklarla yaşamlarına devam etmek zorunda kalan kurak toprakların insanları, her geçen gün hayatlarını kaybediyor.

   Afrika’nın Gelişmesi İçin Yeni Ortaklık, (NEPAD-New Partnership for Africa’s Development) verilerine göre Afrika’da yaşayan insanların %66’sı kurak ve yarı kurak bölgelerde su sorunuyla karşı karşıyalar.
Mahrumiyet bölgesindeki bu problemin çözülmesi için siz gönüllülerimiz ve bağışçılarımızın destekleriyle, Afrika’da su kuyuları açıyoruz.

Bangladeş'te Su Kuyusu Açtırmak

"Can Suyu Olmak İçin Mücadele Ediyoruz"

İçilebilir su yetersizliği sebebiyle insanlar, nehirlerin yanına açtıkları göletlerde biriken kirli sularla yaşamaya çalışıyorlar. Arakan mülteci kamplarında çekilen zorluklar ise hepimizin malumu.

   Güney Asya’da yer alan Bangladeş, 160 milyon civarı nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkeleri arasındadır. İnsanlar Bangladeş’te alt yapı ve üst yapı yetersizliklerinin getirdiği ekonomik sıkıntılarla boğuşuyor. Yüzde doksanı köylerde yaşayan halk, yetersiz imkânlar altında susuzlukla mücadele ediyor. Ülke içinde önemli akarsular bulunmasına rağmen içilebilir su kaynakları oldukça yetersiz. İçilebilir su yetersizliği sebebiyle insanlar, nehirlerin yanına açtıkları göletlerde biriken kirli sularla yaşamaya çalışıyorlar. Arakan mülteci kamplarında çekilen zorluklar ise hepimizin malumu.


   İmkansızlıklar ülkesi Bangladeş’te insanların verdiği mücadeleye, sokakta yürürken dahi şahit olabilirsiniz. Ülkenin içinde bulunduğu zor şartlardan en çok çocuklar ve kadınlar etkileniyor. Hulp Medet Intercontinental olarak, orada yaşananlara sessiz kalmaya vicdanımız el vermiyor. ‘Bir Ümide Âbıhayat Olmak’ için bir damla suya muhtaç bir vaziyette hayatlarını sürdüren kardeşlerimize, Bangladeş’te su kuyuları açıyoruz.

Su kuyusu Açtırma Bedeli

   Tarih boyunca şehirler nehirlerin, yani su kaynaklarının çevresinde kurulmuştur. Günümüzde bir akarsu kaynağının, bir ülkede başlayıp başka ülkelerden geçmesi, onu “sınıraşan” su niteliğine kavuşturuyor. Çin topraklarında doğup Hindistan Afganistan ve Pakistan sınırlarından geçen, İndus Nehri de sınıraşan su kaynaklarındandır.


   İndus Nehri su problemi, Pakistan ve Hindistan’ın ilk kurulduğu günden beri devam eden siyasi bir sorunudur. Nehrin çevresinde gerçekleştirilen faaliyetler, Pakistan ekonomisinin %20’sini oluşturuyor. Aynı zamanda İndus su kaynağı, enerji ihtiyacı giderek artan Hindistan için de büyük bir önem teşkil ediyor. İki ülke arasında nehir ve havzaları sebebiyle ortaya çıkan siyasi sorun, Pakistanlılar için hayatî bir ihtiyaç olan suyun, yetersizliğine neden olduğu için insanî bir boyut kazanıyor.


   Siyasî olayların sonucunda meydana gelen ekonomik problemlerden dolayı, fakirlik sınırında yaşayan halk, temiz suya erişemiyor. İçilebilir suya erişemeyen Pakistanlılar, kirli su kullanmaya mecbur kalıyor. Kirli sulardan kaynaklı hastalıklar ve ölümler her geçen gün artıyor. Su sıkıntılarının içine doğan masum çocuklar, geleceğe dair hayaller kurabilsin diye, Pakistan’da su kuyuları açıyoruz.

Su Kuyuları neden bu kadar önemli ?

"Can Suyu Olmak İçin Mücadele Ediyoruz"

Mahrumiyet topraklarında su kuyusu hayata yapışmak demek, âbıhayat demek. Bir su kuyusu binlerce hayat, binlerce tebessüm, binlerce gelecek demek

Ben de Haberdar Olmak İstiyorum

E-Bültenimize Abone Olabilirsiniz

Dilerseniz çalışma, duyuru ve çağrılarımızı özel içerikler eşliğinde E-bültenimize abone olarak takip edebilirsiniz.

  Nafile Kurban Bağışı
  Kurban Bağışı
  100,00
  Kisisel bilgi

  Lütfen aşağıda yer alan boşlukları onaylayın Required
  Terms

  Toplam Bağış Tutarı: €100,00