Vacip Kurban

120,00
Bağışcı Bilgileri

Lütfen aşağıda yer alan boşlukları onaylayın Required
E-Bülten

Bağış Toplamı: €120,00

⚠ Duyuru

2024 Vacip Kurban Bağışı Hakkında

İnternet sitemiz üzerinden kurban müracaatları bayramın birinci günü, Çarşamba günü saat 12:00'e kadar devam edecektir.

Bir Ümide Kurban Olmak

2024 Vacip Kurban Bağışı

   Kurban bir fedakârlıktır. Kesilen her kurban, kalpler arasında birliği ilmek ilmek dokurken ruhlar arası ahengi de sağlıyor. Gönlünde iyilik olan hayırsever insanların yardım eli olmak ümidiyle, Dünya’da 800 milyondan fazla insanın mustarip olduğu açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele için çıktık yola. Toplum yararına çalışan bir dernek olarak bu mücadelede “Bir Ümide Kurban Olmak” sloganı ile dünyanın dört bir yanında mazlumların yaralarını sarıyoruz.

   “Muhakkak Müslüman kardeşini sevindirmek mağfiret olunmaya (bağışlanmaya) vesiledir” düsturuyla paylaşmayı benimsemiş gönüllülerimiz ve bağışçılarımız ile mağdur coğrafyalarda yaşayan ihtiyaç sahipleri arasında adeta bir gönül köprüsü kuruyoruz. Bağışlamış olduğunuz kurbanlarınızı sizlerin adına ihtiyaç sahiplerine teslim ediyor, oralarda muhtaç yüzleri güldürüyoruz.

"Bir Ümide Kurban Olmak" sloganı ile dünyanın dört bir yanında mazlumların yaralarını sarıyoruz.

Vacip Kurban Bağışlarınız Hakkında

Sıkça Sorulan Sorular

Vacip Kurban bağışlarınız hakkında en çok sorulan soruların cevaplarını aşağıda bulunan soruların üzerine tıklayarak öğrenebilirsiniz. Cevabını bulamadığınız sorularınız için bizlerle [email protected] üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Vacip Kurban Nedir?

Kurban Bayramının gerçek bir bayram gibi geçmesi ve bayram şuurunun sonuna kadar hissedilmesi için kurban kesme ibadetini yerine getirmeye uygun olan kişilerin, Kurban Bayramı’nda ibadetlerini yerine getirmesi, vacip kurban olarak adlandırılır. Vacip kurban ne demek? sorusuna bu şekilde cevap verilebilir. Kişinin kendisi veya vekaletini verdiği bir kişi tarafından kesilebilir. Bu nedenle bir kurban hissesine katılarak ve vekaletinizi vererek, dünyanın en uzak yerinde bile vacip kurban ibadetinizi gerçekleştirebilirsiniz.

İslam dinimizin en önemli iki bayramından biri olan Kurban Bayramı, kurban kesme şartlarına sahip kişilere Hanefi mezhebine göre vacip, Şafii mezhebine göre ise sünnet sayılmış bir ibadeti içerir. Hicri takvimin ay, Miladi takvimin ise güneş temelli olması sebebiyle her yıl Kurban Bayramı 10 ila 11 gün daha erken kutlanmaktadır. Bunun nedeni ise her iki takvimin arasında 10 ila 11 gün fark olmasıdır.

2024 yılı Kurban Bayramı tarihleri ise 16 Haziran Pazar ve 19 Haziran Çarşamba günleri arasında kutlanacaktır. 15 Haziran Cumartesi ise arifedir. Aynı zamanda Kurban Bayramı bir Hac bayramı olduğu için dört günden oluşmaktadır.

İslam dinimizin ibadetlerinden biri olan kurban, belirli özelliklere sahip olan kişilere vaciptir. Bu nedenle vacip kurban olarak adlandırılır. Kurban Bayramı’nda kesilmesi gerekir. Tabii ki bayram dışındaki günlerde de kurban kesebilir, yoksullara dağıtabilir ve sevap kazanabilirsiniz. Ancak aşağıdaki özelliklere sahip her Müslüman için kurban vacip bir ibadettir:

 • Müslüman olanlar,
 • Akli dengesi yerinde olanlar,
 • Ergenlik çağına giren her kadın ve erkek,
 • Temel ihtiyaçlarının dışında birikimi olanlar ve borç almadan kurban kesecek kadar birikime sahip olanlar,
 • Seferi olmayan her kadın ve erkek Müslüman için kurban vacip bir ibadettir.

Kurban kimlere düşer? sorusuna bu şekilde cevap verebiliriz. Bu şartlara sahip olmayan kadın ve erkek bireyler kurban kesmekle yükümlü değildir.

Vacip kurbanın hisse bedeli 120 Euro’dur

Yüce Allah, belirli şartlara sahip kullarına, ‘kurban kes’ emri vermiştir. Bu nedenle akli dengesi yerinde olan, borcu olmadan birikime sahip olan ve seferi olmayan her Müslüman için kurban vacip bir ibadettir. Peki, vacip kurbanı niçin kesilir?

 • Yüce Allah tarafından emredilen kurban ibadetini yerine getirmek,
 • Allah’a manen yakınlaşmak,
 • Allah’ın rızasını kazanmak,
 • Yoksul, muhtaç ve kurban kesemeyenler ile yardımlaşmak ve
 • Toplumsal bağı güçlendirmek için vacip kurban kesilmektedir.

Vacip kurban kesmek, İslam dininin ne kadar yüce bir din olduğunu, yoksullarla yardımlaşmanın ne kadar ön planda tutulduğunu gözler önüne sermektedir. Bu nedenle Kurban Bayramı’nda ibadeti yerine getirme yükümlülüğü olan Müslümanların mutlaka kurban kesmesi gerekir.

Her Müslümana, vacip kurban kesimi emredilir. Ancak bu yalnızca belirli şartlara sahip olan Müslümanlar için geçerlidir. Peki, ne zaman kesilmesi gerekir? Vacip olan kurban ibadetinin yerine getirilmesi için belirtilen şartları taşıyan Müslümanların, Kurban Bayramı’nda ibadeti yerine getirmesi gerekir. Kurban Bayramının birinci günü bayram namazının akabinde vacip kurban ibadetini yerine getirmeye başlayabilirsiniz.

Kurban aynı zamanda bir Hac ibadeti olduğundan, bayram süresi dört gündür. Ancak Hanefi mezhebine göre kurban üçüncü günü akşama kadar kesilebilir. Bu durum Şafii mezhebinde dördüncü günü akşamı olarak ifade edilmektedir. Tabii ki vacip kurbanı bayramın birinci günü ikindi ezanına kadar kesmek en faziletli olanıdır.

Kurban kesimlerimizin fotoğraflarını maalesef paylaşamıyoruz. Yıl boyunca gerçekleştirilen tüm nafile kurban kesimlerinin videolarını siz değerli bağışçılarımızın telefonlarına iletiyoruz. Ancak, vacip kurban döneminde yaşanan yoğunluk ve saha organizasyonlarımızın gerektirdiği koordinasyon nedeniyle, bu döneme ait videoları gönderemiyoruz.

Nafile kurbanlarda olduğu gibi, kurban kesimi için ülke seçimi imkanı sunamıyoruz. Kurbanlarınız, ihtiyaç durumuna ve saha kapasitemize göre en fazla yardıma muhtaç bölgelere özenle dağıtılmaktadır.

Toplumumuzda son dönemlerde sıklıkla karşılaşılan ve ‘ölü için kurban’ ya da ‘mezarlık kurbanı’ olarak adlandırılan uygulama, dini açıdan bir temele sahip değildir. Bununla birlikte, vefat etmiş bir birey adına ya da onun ruhuna nafile niyetiyle kurban kesimi gerçekleştirilebilir.

Yüce Rabbimiz Allah, dünyada yardımlaşmanın ve dayanışmanın tüm güzelliklerini ibadetlerle bize yaşatmaktadır. Bu nedenle Kurban Bayramı’nda yükümlü olanların kurban kesmesi vaciptir. Vacip olan ibadet yerine getirilmezse;

 • Kişi dini yükümlülüğünü gerçekleştirmemiş,
 • Yardımlaşma ve dayanışma sağlanamamış ve
 • Allah’ın emri yerine getirilmemiş olur.

Bu nedenle mutlaka yükümlülüğü olan kişilerin kurban kesmesi gerekir. Ayrıca ibadetini yerine getirmeyen Müslümanların tövbe etmesi ve kurban bedeline karşılık gerecek bir maddi yardımı ihtiyaç sahiplerine yapması oldukça kıymetlidir.

Kurban bağışında bulunan hayırseverler, kurban kesimlerinin gerçekleştiği bilgisini, Vakfımız tarafından mobil telefonlarına iletilen Mesaj ve Mail aracılığıyla öğrenmektedirler. İlgili bölgelerde kurban kesim işlemleri sona erdikten sonra, o bölgelerin ekipleri, kesim işlemlerinin tamamlandığına dair bilgileri Vakıf merkezimize iletmektedirler. Bu bilgilendirme sürecinin ardından, kurban bağışı yapan kişilere, kurbanlarının kesildiği konusunda mesajlar gönderilmektedir.

İster yerel, ister uluslararası düzeyde, ihtiyaç duyulan bölgelerde kurban kesimi gerçekleştiren vakıf ve dernekler gibi kuruluşlara vekaleten kurban bağışında bulunabilirsiniz. Bu kuruluşların, kurban kesimini dini yönergeler çerçevesinde eksiksiz bir şekilde yerine getirerek, etleri, derileri ve diğer kullanılabilir parçaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığından emin olunması gerekmektedir.

Kurban bağışları, çeşitli resmi kurum, kuruluş ve kişiler aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu şekilde toplanan bağışlar ile vacip kurbanlıklar alınır ve kurbanlar organize edilir. Kurbanların İslami usullere göre kesilmesine, hayvanların acı çektirilmeden ibadetin yerine getirilmesine özen gösterilir. İşte vacip kurbanlarınızı organize eden hulpmedet.org, 2007 yılından itibaren vacip kurban bağışları ile vacip kurban organizasyonlarını yerine getirmekte, yapılan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmasına yardımcı olmaktadır. Bunun için vacip kurban bağışı bedeli ile kurban ibadetinizi yerine getirebilir, böylece yardımlaşmanın ve dayanışmanın sağlayıcısı olarak, dini yükümlülüğünüzü tamamlayabilirsiniz.

Kurban kesim süreci, bayramın ilk gününde bayram namazı akabinde başlar ve bayramın dördüncü günü ikindi namazına dek devam eder.

2023 Vacip Kurban Organizasyonuna Dair Fotoğraflar

2023 Vacip Kurban Organizasyonumuz

   Peygamber Efendimiz(s.a.v.) buyurdular: "Allah (c.c.) katında günlerin en muazzamı Kurban Bayramı günüdür." Biz de 2023'ün en muazzam gününde açlıkla mücadele eden çocuk, yetim, kadın, yaşlı ve yoksul insanların çehrelerinde tebessüme sebep olabilme gayesiyle düştük yollara. Maksadımız siz bağışçılarımızın bizlere vekâlet yoluyla vermiş olduğu emanet kurbanları, sahiplerine ulaştırmaktı.

   Gittiğimiz beldelerde, adım attığımız topraklar kadar sıcak bir şekilde karşılandık. İslamî usullere riayet ederek, adınıza kesilen vacip kurbanlarınız, sizler için Allah'a yaklaşmaya bir vesile olurken, ihtiyaç sahipleri için de bir ziyafet haline geldi.

   Kurban kesmek Allahü Teâlâ’nın verdiği nimetlere bir şükürdür. Şükrünüzün bir alameti olan kurbanlarınızla, gözü yollarda bekleyen yetimlere ve yoksullara umut ışığı oldunuz. Herkese nasip olmayacak bir güzelliği yerine getirirken, bizleri de  yardım eli olmaya sebep kıldığınız için siz bağışçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz !
Nafile Kurban Bağışı
Nafile Kurban Bağışı
100,00
Bağışcı Bilgileri

Hayır sahiplerine kurban videolarını gönderiyoruz !

Lütfen aşağıda yer alan boşlukları onaylayın Required
Terms

Bağış Toplamı: €100,00