Suleyman (AS) Waterput

Emine ercan Yanarbaser

18 December 2022

Fatima Ekiz

18 December 2022

Ayse Akpinar

17 December 2022

umit sahin

16 December 2022

..

16 December 2022

Ayse

10 December 2022

Zeyd Yalcin

9 December 2022

Beyza Tas

9 December 2022

- -

9 December 2022

Ulku Kara

9 December 2022

.

9 December 2022

Azra Turapoglu

7 December 2022

Een waterput openen in Afrika

   Water is leven, overvloed. Een waterput is een bron van leven, het betekent toegang tot schoon water. Elke waterput, die de harten van de mensen raakt met zijn koelte en hun hart verfrist, verandert in niet één maar duizend glimlachen. Terwijl de gezichten van de mensen glimlachen, zijn de harten van de helpers vervuld van vrede en geluk. In landen waar elke dag honderden kinderen het leven verliezen door besmet water, worstelen wij om het water van het leven te zijn.

   Hadrat Sa'd b. 'Ubadah's moeder was overleden en hij kwam naar de Boodschapper van Allah (s.a.w.) en zei:"O boodschapper van Allah, mijn moeder is overleden. Mag ik namens haar aalmoezen geven?" vroeg hij.
De Profeet (s.a.w.) zei: "Ja." Toen vroeg Sa'd (r.a.): "Welke liefdadigheid is beter en waardevoller?" De Boodschapper van Allah (s.a.w.) zei: "Het is om te voorzien in de waterbehoefte van mens en dier. " Hierop liet Hadrat Sa'd in Medina een fontein bouwen als aalmoes. Deze fontein heeft vele jaren dienst gedaan.

(zie Nesai, Waya, 9; Ibn Majah, Edeb; Ibn Hanbal, Musnad, 5/284; 6/7)

Het antwoord van onze Profeet (SAW) heeft ons een belangrijke les gegeven. Wat we hiervan moeten leren is hoe belangrijk het is om te helpen voorzien in de behoefte van mensen aan water.

Waarom boren we waterputten?

   Als Hulp Medet proberen we te voorzien in de waterbehoefte van mensen in landen waar dorst heerst. Als een vereniging die werkt ten voordele van de maatschappij, vertrekken wij met de slogan "Een leven voor een hoop"...
Wij openen waterputten in Afrika, Bangladesh en Pakistan zodat nog één gezin niet de pijn van een kind ervaart door dorst of vuil water, en nog één kind geen wees wordt.

data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/su-kuyusu-afrika-1024x576-optimized.jpg"

Waarom een waterput?

   Water is van levensbelang voor elk levend wezen. De bodem in wetlands is gunstig voor de landbouw. En dieren gevoed met planten zijn productiever. Mensen die leven in gebieden waar planten en dieren productief zijn, leiden een welvarend leven. In gebieden waar onvoldoende water is, ontstaat droogte.
Mensen in achtergestelde gebieden, die last hebben van dorst, komen in een moeilijkere situatie terecht door de ondervoeding die de droogte met zich meebrengt. Terwijl sommigen met dorst worden beproefd, kampen anderen met verschillende ziekten die worden veroorzaakt door besmet water.

   Hoewel 70% van de wereld bedekt is met water, is slechts 2,5% van het water op aarde zoet water, d.w.z. drinkbaar water. Hoewel landen over voldoende watervoorraden beschikken, variëren de drinkwatervoorraden daarom per continent, regio en land.

   Volgens het rapport van de Verenigde Naties (VN) wordt in de tabel hiernaast de verdeling van de bevolkingsdichtheid en de schoonwatervoorraden over de continenten gegeven. De tabel toont continenten die in overvloed aan water leven, maar ook regio's die door waterschaarste met de dood worden bedreigd.

Volgens het VN-rapport is Oceanië (Oostenrijk en de eilanden), dat 5% van de beschikbare watervoorraden bezit, een waterarm continent. Desondanks ligt Oceanië voor op andere continenten wat betreft de hoeveelheid water per hoofd van de bevolking vanwege de lage bevolkingsdichtheid.
Nogmaals, 60% van de wereldbevolking leeft in Azië. Slechts 36% van de zoetwatervoorraden in de wereld bevinden zich in Azië. Volgens verschillende studies blijft Azië achter bij andere continenten met het laagste gemiddelde wat betreft de hoeveelheid water per hoofd van de bevolking.

 

data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/su-kuyusu-actirma-1024x576-optimized.jpg"

Waarom openen we waterputten in Afrika?

   Als het over armoede of dorst gaat, denk je het eerst aan Afrika. Afrika is namelijk een rijk continent wat ondergrondse en bovengrondse hulpbronnen betreft. Maar de bevolking van Afrika kan niet van deze rijkdommen profiteren vanwege economische, etnische, politieke problemen en klimatologische redenen.

Terwijl wij gemakkelijk aan water kunnen komen als we de kraan opendraaien, kunnen mensen die vechten voor hun leven in Afrika alleen aan vuil water komen door elke dag uren te lopen. Het vuile water dat ze bereiken veroorzaakt ziekten als diarree, cholera, dysenterie, hepatitis, tyfus, rivierblindheid, longontsteking en polio.

   De mensen in dorre landen, die hun leven moeten voortzetten met ziekten, verliezen elke dag hun leven.

   Volgens het New Partnership for Africa's Development (NEPAD) heeft 66% van de mensen in Afrika te kampen met waterproblemen in aride en semi-aride gebieden.
 
   Wij openen waterputten in Afrika met de steun van onze vrijwilligers en donateurs om dit probleem in de achtergestelde regio op te lossen.

 

data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/su-kuyusu-bedeli-1024x576-optimized.jpg"

Waarom boren we waterputten in Bangladesh?

   Bangladesh, gelegen in Zuid-Azië, is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld met een bevolking van ongeveer 160 miljoen. De mensen in Bangladesh worstelen met economische moeilijkheden die het gevolg zijn van de ontoereikende infrastructuur en superstructuur. Negentig procent van de mensen in de dorpen worstelen met dorst onder ontoereikende voorzieningen.

   Hoewel er belangrijke rivieren in het land zijn, zijn de drinkwatervoorraden zeer ontoereikend. Bij gebrek aan drinkbaar water proberen de mensen te leven met het vervuilde water dat zich ophoopt in de vijvers die ze naast de rivieren hebben aangelegd. De moeilijkheden in de vluchtelingenkampen in Arakan zijn ons allen bekend.

   Je kunt de strijd van mensen in Bangladesh, het land van onmogelijkheden, zelfs zien terwijl je op straat loopt. Kinderen en vrouwen worden het meest getroffen door de moeilijke omstandigheden in het land. Als Hulp Medet Intercontinental laat ons geweten niet toe te zwijgen over wat daar gebeurt. Wij openen waterputten in Bangladesh voor onze broeders en zusters die hun leven voortzetten en een druppel water nodig hebben om 'een leven van hoop' te zijn.

data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/pakistanda-su-kuyusu-actirmak-1024x768-optimized.jpg"
data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/su-kuyusu-pakistan-1024x768-optimized.jpg"

Waarom boren we waterputten in Pakistan?

   Door de geschiedenis heen zijn steden gebouwd rond rivieren, d.w.z. waterbronnen. Tegenwoordig maakt het feit dat een rivier in één land ontspringt en door andere landen stroomt, haar tot een "grensoverschrijdende" waterbron. De Indus, die ontspringt in China en door de grenzen van India, Afghanistan en Pakistan stroomt, is een van de grensoverschrijdende waterbronnen.

Het waterprobleem van de Indus rivier is een voortdurend politiek probleem van Pakistan en India sinds de eerste dag van hun vestiging. De activiteiten rond de rivier zijn goed voor 20 procent van de Pakistaanse economie. Tegelijkertijd is de Indus waterbron van groot belang voor India, waarvan de energiebehoefte toeneemt. Het politieke probleem dat tussen de twee landen ontstaat als gevolg van de rivier en haar stroomgebieden krijgt een humanitaire dimensie omdat het een tekort aan water veroorzaakt, dat voor de Pakistanen van levensbelang is.

Door de economische problemen als gevolg van politieke gebeurtenissen hebben de mensen die op de armoedegrens leven geen toegang tot schoon water. Pakistanen die geen toegang hebben tot drinkwater zijn gedwongen om besmet water te gebruiken. Ziekten en sterfgevallen veroorzaakt door vuil water nemen met de dag toe. Wij boren waterputten in Pakistan, zodat onschuldige kinderen die in waterschaarste worden geboren, kunnen dromen over de toekomst.

data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/afganistan-su-kuyusu-1024x768-optimized.jpg"
data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/pakistan-da-su-kuyusu-actirmak-1024x768-optimized.jpg"

Dus wat betekent het om "een waterput te openen"?

   Nu de wereldbevolking met de dag toeneemt, neemt ook de behoefte aan water toe. Bovendien wijzen industrialisatie, opwarming van de aarde en onbewust watergebruik erop dat er de komende jaren wereldwijde watertekorten zullen ontstaan. Als Hulp Medet proberen we met dit bewustzijn ervoor te zorgen dat mensen in achtergestelde gebieden toegang hebben tot drinkbaar water. Als vereniging die zich inzet voor het welzijn van de samenleving, hebben wij het als onze plicht opgevat om in dorre streken waterputten te openen in overeenstemming met onze broederlijke banden, om de gebarsten lippen te verfrissen, waarvan elke druppel duizend maal hoop geeft.

Volgens de gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie kunnen 2,1 miljard mensen niet bij schoon water komen, dat wil zeggen dat zij in hun behoeften voorzien met vuil water. En 263 miljoen mensen moeten telkens een half uur wachten op schoon water. Volgens gegevens van UNICEF sterven dagelijks meer dan 700 kinderen onder de 5 jaar aan diarree veroorzaakt door onhygiënisch water.

De gegevens in de onderzoeksrapporten zijn geen cijfers of statistisch materiaal, maar een lachend of huilend kind, echtgenoot, vriend of ouder. Het zijn mensen die, net als wij, gevoelens en dromen hebben en hun handen ten hemel heffen en bidden voor de moeilijkheden die zij ondervinden. Voor hen is water een kwestie van leven, een hoop op leven, een droom.
 
   In de landen van ontbering betekent een waterput vastklampen aan het leven, het betekent âbıhayat. Een waterput betekent duizenden levens, duizenden glimlachen, duizenden toekomsten.
 

 

data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/bangladeste-su-kuyusu-actirmak-768x1024-optimized.jpg"
data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/su-kuyulari-hindistan-1024x768-optimized.jpg"

Foto's van waterputten

Hou Me Op De Hoogte

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief

Als u wilt, kunt u onze projecten, activiteiten en oproepen met speciale inhoud volgen door u te abonneren op ons e-bulletin.

[contact-form-7 id="9311" title="Abone Ol"]

Emine ercan Yanarbaser

18 December 2022

Fatima Ekiz

18 December 2022

Ayse Akpinar

17 December 2022

umit sahin

16 December 2022

..

16 December 2022

Ayse

10 December 2022

Zeyd Yalcin

9 December 2022

Beyza Tas

9 December 2022

- -

9 December 2022

Ulku Kara

9 December 2022

.

9 December 2022

Azra Turapoglu

7 December 2022

Een waterput openen in Afrika

   Water is leven, overvloed. Een waterput is een bron van leven, het betekent toegang tot schoon water. Elke waterput, die de harten van de mensen raakt met zijn koelte en hun hart verfrist, verandert in niet één maar duizend glimlachen. Terwijl de gezichten van de mensen glimlachen, zijn de harten van de helpers vervuld van vrede en geluk. In landen waar elke dag honderden kinderen het leven verliezen door besmet water, worstelen wij om het water van het leven te zijn.

   Hadrat Sa'd b. 'Ubadah's moeder was overleden en hij kwam naar de Boodschapper van Allah (s.a.w.) en zei:"O boodschapper van Allah, mijn moeder is overleden. Mag ik namens haar aalmoezen geven?" vroeg hij.
De Profeet (s.a.w.) zei: "Ja." Toen vroeg Sa'd (r.a.): "Welke liefdadigheid is beter en waardevoller?" De Boodschapper van Allah (s.a.w.) zei: "Het is om te voorzien in de waterbehoefte van mens en dier. " Hierop liet Hadrat Sa'd in Medina een fontein bouwen als aalmoes. Deze fontein heeft vele jaren dienst gedaan.

(zie Nesai, Waya, 9; Ibn Majah, Edeb; Ibn Hanbal, Musnad, 5/284; 6/7)

Het antwoord van onze Profeet (SAW) heeft ons een belangrijke les gegeven. Wat we hiervan moeten leren is hoe belangrijk het is om te helpen voorzien in de behoefte van mensen aan water.

Waarom boren we waterputten?

   Als Hulp Medet proberen we te voorzien in de waterbehoefte van mensen in landen waar dorst heerst. Als een vereniging die werkt ten voordele van de maatschappij, vertrekken wij met de slogan "Een leven voor een hoop"...
Wij openen waterputten in Afrika, Bangladesh en Pakistan zodat nog één gezin niet de pijn van een kind ervaart door dorst of vuil water, en nog één kind geen wees wordt.

data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/su-kuyusu-afrika-1024x576-optimized.jpg"

Waarom een waterput?

   Water is van levensbelang voor elk levend wezen. De bodem in wetlands is gunstig voor de landbouw. En dieren gevoed met planten zijn productiever. Mensen die leven in gebieden waar planten en dieren productief zijn, leiden een welvarend leven. In gebieden waar onvoldoende water is, ontstaat droogte.
Mensen in achtergestelde gebieden, die last hebben van dorst, komen in een moeilijkere situatie terecht door de ondervoeding die de droogte met zich meebrengt. Terwijl sommigen met dorst worden beproefd, kampen anderen met verschillende ziekten die worden veroorzaakt door besmet water.

   Hoewel 70% van de wereld bedekt is met water, is slechts 2,5% van het water op aarde zoet water, d.w.z. drinkbaar water. Hoewel landen over voldoende watervoorraden beschikken, variëren de drinkwatervoorraden daarom per continent, regio en land.

   Volgens het rapport van de Verenigde Naties (VN) wordt in de tabel hiernaast de verdeling van de bevolkingsdichtheid en de schoonwatervoorraden over de continenten gegeven. De tabel toont continenten die in overvloed aan water leven, maar ook regio's die door waterschaarste met de dood worden bedreigd.

Volgens het VN-rapport is Oceanië (Oostenrijk en de eilanden), dat 5% van de beschikbare watervoorraden bezit, een waterarm continent. Desondanks ligt Oceanië voor op andere continenten wat betreft de hoeveelheid water per hoofd van de bevolking vanwege de lage bevolkingsdichtheid.
Nogmaals, 60% van de wereldbevolking leeft in Azië. Slechts 36% van de zoetwatervoorraden in de wereld bevinden zich in Azië. Volgens verschillende studies blijft Azië achter bij andere continenten met het laagste gemiddelde wat betreft de hoeveelheid water per hoofd van de bevolking.

 

data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/su-kuyusu-actirma-1024x576-optimized.jpg"

Waarom openen we waterputten in Afrika?

   Als het over armoede of dorst gaat, denk je het eerst aan Afrika. Afrika is namelijk een rijk continent wat ondergrondse en bovengrondse hulpbronnen betreft. Maar de bevolking van Afrika kan niet van deze rijkdommen profiteren vanwege economische, etnische, politieke problemen en klimatologische redenen.

Terwijl wij gemakkelijk aan water kunnen komen als we de kraan opendraaien, kunnen mensen die vechten voor hun leven in Afrika alleen aan vuil water komen door elke dag uren te lopen. Het vuile water dat ze bereiken veroorzaakt ziekten als diarree, cholera, dysenterie, hepatitis, tyfus, rivierblindheid, longontsteking en polio.

   De mensen in dorre landen, die hun leven moeten voortzetten met ziekten, verliezen elke dag hun leven.

   Volgens het New Partnership for Africa's Development (NEPAD) heeft 66% van de mensen in Afrika te kampen met waterproblemen in aride en semi-aride gebieden.
 
   Wij openen waterputten in Afrika met de steun van onze vrijwilligers en donateurs om dit probleem in de achtergestelde regio op te lossen.

 

data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/su-kuyusu-bedeli-1024x576-optimized.jpg"

Waarom boren we waterputten in Bangladesh?

   Bangladesh, gelegen in Zuid-Azië, is een van de dichtstbevolkte landen ter wereld met een bevolking van ongeveer 160 miljoen. De mensen in Bangladesh worstelen met economische moeilijkheden die het gevolg zijn van de ontoereikende infrastructuur en superstructuur. Negentig procent van de mensen in de dorpen worstelen met dorst onder ontoereikende voorzieningen.

   Hoewel er belangrijke rivieren in het land zijn, zijn de drinkwatervoorraden zeer ontoereikend. Bij gebrek aan drinkbaar water proberen de mensen te leven met het vervuilde water dat zich ophoopt in de vijvers die ze naast de rivieren hebben aangelegd. De moeilijkheden in de vluchtelingenkampen in Arakan zijn ons allen bekend.

   Je kunt de strijd van mensen in Bangladesh, het land van onmogelijkheden, zelfs zien terwijl je op straat loopt. Kinderen en vrouwen worden het meest getroffen door de moeilijke omstandigheden in het land. Als Hulp Medet Intercontinental laat ons geweten niet toe te zwijgen over wat daar gebeurt. Wij openen waterputten in Bangladesh voor onze broeders en zusters die hun leven voortzetten en een druppel water nodig hebben om 'een leven van hoop' te zijn.

data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/pakistanda-su-kuyusu-actirmak-1024x768-optimized.jpg"
data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/su-kuyusu-pakistan-1024x768-optimized.jpg"

Waarom boren we waterputten in Pakistan?

   Door de geschiedenis heen zijn steden gebouwd rond rivieren, d.w.z. waterbronnen. Tegenwoordig maakt het feit dat een rivier in één land ontspringt en door andere landen stroomt, haar tot een "grensoverschrijdende" waterbron. De Indus, die ontspringt in China en door de grenzen van India, Afghanistan en Pakistan stroomt, is een van de grensoverschrijdende waterbronnen.

Het waterprobleem van de Indus rivier is een voortdurend politiek probleem van Pakistan en India sinds de eerste dag van hun vestiging. De activiteiten rond de rivier zijn goed voor 20 procent van de Pakistaanse economie. Tegelijkertijd is de Indus waterbron van groot belang voor India, waarvan de energiebehoefte toeneemt. Het politieke probleem dat tussen de twee landen ontstaat als gevolg van de rivier en haar stroomgebieden krijgt een humanitaire dimensie omdat het een tekort aan water veroorzaakt, dat voor de Pakistanen van levensbelang is.

Door de economische problemen als gevolg van politieke gebeurtenissen hebben de mensen die op de armoedegrens leven geen toegang tot schoon water. Pakistanen die geen toegang hebben tot drinkwater zijn gedwongen om besmet water te gebruiken. Ziekten en sterfgevallen veroorzaakt door vuil water nemen met de dag toe. Wij boren waterputten in Pakistan, zodat onschuldige kinderen die in waterschaarste worden geboren, kunnen dromen over de toekomst.

data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/afganistan-su-kuyusu-1024x768-optimized.jpg"
data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/pakistan-da-su-kuyusu-actirmak-1024x768-optimized.jpg"

Dus wat betekent het om "een waterput te openen"?

   Nu de wereldbevolking met de dag toeneemt, neemt ook de behoefte aan water toe. Bovendien wijzen industrialisatie, opwarming van de aarde en onbewust watergebruik erop dat er de komende jaren wereldwijde watertekorten zullen ontstaan. Als Hulp Medet proberen we met dit bewustzijn ervoor te zorgen dat mensen in achtergestelde gebieden toegang hebben tot drinkbaar water. Als vereniging die zich inzet voor het welzijn van de samenleving, hebben wij het als onze plicht opgevat om in dorre streken waterputten te openen in overeenstemming met onze broederlijke banden, om de gebarsten lippen te verfrissen, waarvan elke druppel duizend maal hoop geeft.

Volgens de gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie kunnen 2,1 miljard mensen niet bij schoon water komen, dat wil zeggen dat zij in hun behoeften voorzien met vuil water. En 263 miljoen mensen moeten telkens een half uur wachten op schoon water. Volgens gegevens van UNICEF sterven dagelijks meer dan 700 kinderen onder de 5 jaar aan diarree veroorzaakt door onhygiënisch water.

De gegevens in de onderzoeksrapporten zijn geen cijfers of statistisch materiaal, maar een lachend of huilend kind, echtgenoot, vriend of ouder. Het zijn mensen die, net als wij, gevoelens en dromen hebben en hun handen ten hemel heffen en bidden voor de moeilijkheden die zij ondervinden. Voor hen is water een kwestie van leven, een hoop op leven, een droom.
 
   In de landen van ontbering betekent een waterput vastklampen aan het leven, het betekent âbıhayat. Een waterput betekent duizenden levens, duizenden glimlachen, duizenden toekomsten.
 

 

data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/bangladeste-su-kuyusu-actirmak-768x1024-optimized.jpg"
data-src="https://www.hulpmedet.org/wp-content/uploads/2022/12/su-kuyulari-hindistan-1024x768-optimized.jpg"

Foto's van waterputten

Hou Me Op De Hoogte

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief

Als u wilt, kunt u onze projecten, activiteiten en oproepen met speciale inhoud volgen door u te abonneren op ons e-bulletin.

[contact-form-7 id="9311" title="Abone Ol"]
Nafila Offer Donatie
Nafila Offer Donatie
100,00
Gegevens Donateur

× Alleen nafila Qurban donaties worden via deze donatiepagina ontvangen. Klik hier voor Wajib Qurban donaties

De video's van de offer donaties sturen we op naar de donateurs!

Gelieve onderstaande velden aan te kruisen Vereist
Voorwaarden

Totaal donatie: €100,00