Hz Zakariyya (A.S.) Waterput geopend!

Video over het openen van een waterput:

Geachte donateurs

Als Stichting Hulp Medet danken wij u hartelijk voor uw waardevolle bijdrage aan ons gezamenlijke waterputtenproject. Dankzij u zullen veel mensen een grote verandering in hun leven ervaren door toegang tot schoon water.

De Profeet (PBUH) zei: "Wanneer een persoon sterft, komen zijn daden tot een einde, behalve drie dingen: Sadaqah-i cariya (voortdurende liefdadigheid), nuttige kennis en een goede zoon die voor hem bidt." (Muslim, Testiyyah, 14)

Met deze donaties, die onder liefdadigheid vallen, heb je bijgedragen aan een voortdurende goede daad, zowel in deze wereld als in het hiernamaals. Een waterput levert niet alleen water, maar verbetert ook de gezondheid, het onderwijs en het algemene welzijn van een gemeenschap.

De openingsvideo en de locatie van de waterput die met uw donaties is geopend, zijn toegevoegd aan onze website en al onze donateurs zijn per e-mail op de hoogte gebracht. We willen jullie nogmaals bedanken voor jullie bijdrage aan dit gunstige project en vragen onze Heer om jullie donaties te accepteren.

God zegene je.

Waterput Galerij:

Waarom boren we waterputten?

   Als Hulp Medet proberen we te voorzien in de waterbehoeften van mensen in landen waar dorst heerst. Als een vereniging die werkt ten voordele van de maatschappij, hebben we als slogan "Een leven van hoop zijn"...

   We openen waterputten in Afrika, Bangladesh en Pakistan zodat nog een gezin niet het verdriet van een kind hoeft te ervaren door dorst of vies water en nog een kind geen wees wordt.

Waarom een waterput?

   Water is van levensbelang voor elk levend wezen. De bodem in wetlands is gunstig voor de landbouw. En dieren gevoed met planten zijn productiever. Mensen die leven in gebieden waar planten en dieren productief zijn, leiden een welvarend leven. In gebieden waar onvoldoende water is, ontstaat droogte.
Mensen in achtergestelde gebieden, die last hebben van dorst, komen in een moeilijkere situatie terecht door de ondervoeding die de droogte met zich meebrengt. Terwijl sommigen met dorst worden beproefd, kampen anderen met verschillende ziekten die worden veroorzaakt door besmet water.

   Hoewel 70% van de wereld bedekt is met water, is slechts 2,5% van het water op aarde zoet water, d.w.z. drinkbaar water. Hoewel landen over voldoende watervoorraden beschikken, variëren de drinkwatervoorraden daarom per continent, regio en land.

   Volgens het rapport van de Verenigde Naties (VN) wordt in de tabel hiernaast de verdeling van de bevolkingsdichtheid en de schoonwatervoorraden over de continenten gegeven. De tabel toont continenten die in overvloed aan water leven, maar ook regio's die door waterschaarste met de dood worden bedreigd.

Volgens het VN-rapport is Oceanië (Oostenrijk en de eilanden), dat 5% van de beschikbare watervoorraden bezit, een waterarm continent. Desondanks ligt Oceanië voor op andere continenten wat betreft de hoeveelheid water per hoofd van de bevolking vanwege de lage bevolkingsdichtheid.
Nogmaals, 60% van de wereldbevolking leeft in Azië. Slechts 36% van de zoetwatervoorraden in de wereld bevinden zich in Azië. Volgens verschillende studies blijft Azië achter bij andere continenten met het laagste gemiddelde wat betreft de hoeveelheid water per hoofd van de bevolking.

 

Deel dit artikel :
Nafila Offer Donatie
100,00
Gegevens Donateur

De video's van de offer donaties sturen we op naar de donateurs!

Gelieve onderstaande velden aan te kruisen Vereist
Mollie
Voorwaarden

Totaal donatie: €100,00