Onze waarden

werkingsprincipes x16
Wij waarderen de mensheid

De mensheid

Elke dag krijgen we nieuws dat ons doet zeggen "Is de mensheid dood?". Wij blijven niet onverschillig tegenover wat we zien en zetten ons in voor de heropleving van de mensheid met onze projecten die deze vraag beantwoorden. Wij voeren onze activiteiten, die het resultaat zijn van onze inspanningen, uit in het kader van de waarden die de mens tot mens maken.
Wij waarderen de mensheid

De mensheid

Elke dag krijgen we nieuws dat ons doet zeggen "Is de mensheid dood?". Wij blijven niet onverschillig tegenover wat we zien en zetten ons in voor de heropleving van de mensheid met onze projecten die deze vraag beantwoorden. Wij voeren onze activiteiten, die het resultaat zijn van onze inspanningen, uit in het kader van de waarden die de mens tot mens maken.
Openheid is belangrijk

Transparantie

Wij laten behoeftige gezichten glimlachen met de activiteiten die wij overal ter wereld uitvoeren. Terwijl we hen laten glimlachen, sturen we u de foto's en video's van de geleverde hulp om de hartsband tussen u, onze donateurs, en de mensen in nood te versterken.
werkingsprincipes x17
werkingsprincipes x17
Openheid is belangrijk

Transparantie

Wij laten behoeftige gezichten glimlachen met de activiteiten die wij overal ter wereld uitvoeren. Terwijl we hen laten glimlachen, sturen we u de foto's en video's van de geleverde hulp om de hartsband tussen u, onze donateurs, en de mensen in nood te versterken.
werkingsprincipes x15
We gaan onversaagd door

Continuïteit

In het land van slachtofferschap lijden de mensen in armoede honger en dorst. In het besef dat slachtofferschap niet kan worden bestreden zonder het gebrek aan onderwijs te bestrijden, produceren wij permanente oplossingen door in die landen scholen te bouwen.
We gaan onversaagd door

Continuïteit

In het land van slachtofferschap lijden de mensen in armoede honger en dorst. In het besef dat slachtofferschap niet kan worden bestreden zonder het gebrek aan onderwijs te bestrijden, produceren wij permanente oplossingen door in die landen scholen te bouwen.
Wij hechten belang aan broederschap

Onafhankelijkheid

Wij zijn ons bewust van onze humanitaire verantwoordelijkheden als een instelling die werkt ten behoeve van de samenleving met een universeel begrip van broederschap. Wij realiseren onze projecten in het licht van onze missie en visie op de weg die wij zijn ingeslagen in de hoop de helpende hand van filantropen te zijn.
werkingsprincipes x18
werkingsprincipes x18
Wij hechten belang aan broederschap

Onafhankelijkheid

Wij zijn ons bewust van onze humanitaire verantwoordelijkheden als een instelling die werkt ten behoeve van de samenleving met een universeel begrip van broederschap. Wij realiseren onze projecten in het licht van onze missie en visie op de weg die wij zijn ingeslagen in de hoop de helpende hand van filantropen te zijn.
140

Jaarlijkse ervaring

1000
+

Succesvol
Project

300
+

Water
Bron

Nafila Offer Donatie
Nafila Offer Donatie
100,00
Gegevens Donateur

× Alleen nafila Qurban donaties worden via deze donatiepagina ontvangen. Klik hier voor Wajib Qurban donaties

De video's van de offer donaties sturen we op naar de donateurs!

Gelieve onderstaande velden aan te kruisen Vereist
Voorwaarden

Totaal donatie: €100,00