Opoffering Donatie

100,00
Persoonlijke informatie

Gelieve onderstaande velden aan te kruisen Vereist
Voorwaarden

Donatie Totaal: €100,00

Offer aan een hoop

Opoffering Donatie

Een offer is een offer. Elk offer weeft eenheid tussen harten en schept harmonie tussen zielen. In de hoop de helpende hand te zijn van liefdadige mensen die goedheid in hun hart hebben, zetten wij ons in voor de bestrijding van honger en ondervoeding, waaraan meer dan 800 miljoen mensen in de wereld lijden. Als een vereniging die zich inzet voor het welzijn van de samenleving, met de slogan "Opofferen voor een Hoop" in deze strijd Wij helen de wonden van de onderdrukten overal ter wereld, vooral in Afrika en Azië.

 

Wij slaan een brug van hart tussen onze vrijwilligers en donateurs die delen onder het motto "je moslimbroeder gelukkig maken is toch een middel om vergeven te worden" en de behoeftige mensen die in getroffen gebieden wonen. Wij leveren uw verplichte, supererogatoire, votief-, aqiqa-, genezings- en dankbaarheidsoffers die u namens u aan de behoeftigen hebt geschonken, en wij laten de behoeftige gezichten daar glimlachen.

   U kunt de vastgestelde nafil-, votief-, aqiqa-, genezings- en dankoffergelden eenvoudig via online betaalkanalen hier betalen. Nadat uw volmacht is ontvangen, worden uw donatieoffers binnen 24 uur geslacht en worden de slachtvideo's van uw offers naar u verzonden via het door u gekozen contact.
 foto

Met de slogan"Offer aan een Umide" Wij helen de wonden van de onderdrukten overal ter wereld, vooral in Afrika en Azië.

Offer aan een hoop

Nafilil, Adak, Aqiqa, Shifa en Dankofferprojecten

   Dagelijks sterven tienduizenden mensen door honger en ondervoeding. Kinderen worden hier het meest door getroffen. Om die onderdrukte mensen een gelukkig en vredig leven te bieden, zijn wij bij elk offerfeest bij hen en leveren wij in elk seizoen van het jaar uw nafil-, votief-, aqiqa-, genezings- en dankbaarheidsoffers aan de behoeftigen. Met de helpende hand van onze vrijwilligers en donateurs strelen wij de hoofden van de weeskinderen in de getroffen gebieden en brengen wij een glimlach op hun gezicht.
 foto

Met de helpende hand van onze vrijwilligers en donateurs strelen wij de hoofden van weeskinderen in de getroffen gebieden en toveren wij een glimlach op hun gezicht.

Offer aan een hoop

Over soorten offerdonaties

Opoffering Opoffering

Het is het offer dat iemand belooft in geval van de verwezenlijking van een voornemen. Als die intentie wordt vervuld, wordt het offer dat overeenkomstig deze intentie wordt geslacht "Adak Qurban" genoemd. Hij kan op elk moment van het jaar worden geslacht.

Aqeeqah offer

Het is een mustahab offer voor het pasgeboren kind als dankzegging aan Allah Almachtig. Het kan op elk moment geslacht worden vanaf de dag dat het geboren is. Het is deugdzamer om op de zevende dag te slachten. Het is Soennah om 2 offers te slachten voor een jongen en 1 voor een meisje.

Genezend offer

Genezend offer Het offer dat ter wille van Allah wordt geslacht met de bedoeling zich te ontdoen van materiële of geestelijke ziekten en genezing te vinden, wordt "Shifa-offer" genoemd. Het kan ook worden geslacht als liefdadigheidsoffer of als 11 genezingsoffers (hiervoor gelden speciale procedures).

Offer van dankbaarheid

Het offer van dankbaarheid is het offer dat geslacht wordt in de naam van Allahu ta'âlâ met de intentie van dankbaarheid voor de redding van de persoon van de ongelukken, problemen en rampen waaraan hij is blootgesteld, de genezing van zijn ziekte en de schoonheden die hij heeft bereikt.

Nafiele opoffering

Het is het offer dat met andere bedoelingen ter wille van Allah wordt geslacht op andere momenten dan de offers die niet verplicht zijn . Adak, Aqiqa, Shukr en Shifa offers zijn eigenlijk nafil offers.

Ik wil ook geïnformeerd worden

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief

Als u wilt, kunt u onze studies, aankondigingen en oproepen met speciale inhoud volgen door u te abonneren op ons e-bulletin.

  Nafile offer Donatie
  Opoffering Donatie
  100,00
  Persoonlijke informatie

  Gelieve onderstaande velden aan te kruisen Vereist
  Voorwaarden

  Donatie Totaal: €100,00