Nafila Offer Donatie

100,00
Gegevens Donateur

De video's van de offer donaties sturen we op naar de donateurs!

Gelieve onderstaande velden aan te kruisen Vereist
Mollie
Voorwaarden

Totaal donatie: €100,00

Offeren voor Hoop

Nafila Offer Donatie

Een offer is een offer. Elk offer weeft eenheid tussen harten en schept harmonie tussen zielen. In de hoop de helpende hand te zijn van liefdadige mensen die goedheid in hun hart hebben, zetten wij ons in voor de bestrijding van honger en ondervoeding, waaraan meer dan 800 miljoen mensen in de wereld lijden. Als een vereniging die zich inzet voor het welzijn van de samenleving, met de slogan "Offeren voor Hoop" in deze strijd Wij helen de wonden van de onderdrukten overal ter wereld, vooral in Afrika en Azië.

Wij slaan een brug van hart tussen onze vrijwilligers en donateurs die delen onder het motto "je moslimbroeder gelukkig maken is een middel om vergeven te worden" en de behoeftige mensen die in getroffen gebieden wonen. Wij leveren uw wajib, nafila, nadzr, aqieqa, sjifa en sjoekr offer's aan de behoeftigen en zorgen voor een glimlach op hun gezicht.

   U kunt de vastgestelde bedragen voor de nafila, nadzr, aqieqa, sjifa en sjoekr offers eenvoudig via online betaalkanalen. Nadat uw volmacht is ontvangen, worden uw donatieoffers binnen 24 uur geslacht en worden de video's van uw offers naar u verzonden via het door u gekozen contactmiddel.

Offerdonatie staat symbool voor delen, liefde en solidariteit. Als Hulpmedet zijn we hier om in deze betekenisvolle periode de helpende hand te reiken aan alle segmenten van de samenleving. Offerdonatie is een van de beste manieren om hoop en steun te geven aan onze broeders en zusters in nood. Daarom nemen we, door onze harten te verenigen, stappen om meer mensen te helpen.

Als Hulpmedet geloven we dat offerdonaties een kracht zijn die levens verandert. Elke donatie tovert een glimlach op het gezicht van iemand anders en opent een nieuwe deur van hoop voor hen. Daarom willen we met uw steun meer mensen bereiken en een grotere impact maken.
Offerdonatie is een heilig moment waarop liefdevolle harten samenkomen, en als Hulpmedet zijn we hier om samen meer goed te doen. Laten we de levens van mensen in nood veranderen door offers te doneren. Maak deel uit van deze betekenisvolle project. Samen bouwen we aan een toekomst vol hoop.

Met de slogan"Offeren voor Hoop"Wij helen de wonden van de onderdrukten overal ter wereld, vooral in Afrika en Azië.

Nafila Offer Donatie - Hulpmedet
Offeren voor Hoop

Nafila, Nadzr, Aqieqa, Sjifa en Sjoekr Offer Organisaties

   Dagelijks sterven tienduizenden mensen door honger en ondervoeding. Kinderen worden hier het meest door getroffen. Om deze onderdrukte mensen een gelukkig en vredig leven te bieden, zijn we bij elk offerfeest bij hen en bezorgen we in elk seizoen van het jaar uw nafila, nadzr, aqieqa, sjifa en sjoekr offer's aan de mensen in nood. Als de helpende hand van onze vrijwilligers en donateurs strelen we de hoofden van weeskinderen in de getroffen gebieden en brengen we een glimlach op hun gezichten.

Met de helpende hand van onze vrijwilligers en donateurs strelen wij de hoofden van weeskinderen in de getroffen gebieden en toveren wij een glimlach op hun gezicht.

Offeren voor Hoop

Over soorten offerdonaties

Nadzr Offer

Het is het offer dat iemand belooft in geval van de verwezenlijking van een voornemen. Als die intentie wordt vervuld, wordt het offer dat overeenkomstig deze intentie wordt geslacht "Nadzr Qurban" genoemd. Hij kan op elk moment van het jaar worden geslacht.

Aqieqa offer

Het is een mustahab offer voor het pasgeboren kind als dankzegging aan Allah Almachtig. Het kan op elk moment geslacht worden vanaf de dag dat het geboren is. Het is deugdzamer om op de zevende dag te slachten. Het is Soennah om 2 offers te slachten voor een jongen en 1 voor een meisje.

Genezend offer

Genezing offer Het offer dat ter wille van Allah wordt geslacht met de bedoeling zich te ontdoen van materiële of geestelijke ziekten en genezing te vinden, wordt "Sjifa-offer" genoemd. Het kan ook worden geslacht als liefdadigheidsoffer of als 11 genezingsoffers (hiervoor gelden speciale procedures).

Offer van dankbaarheid

Het offer van dankbaarheid is het offer dat uit dankbaarheid in naam van Allah Ta'aalaa wordt geslacht wanneer iemand bijvoorbeeld een ongeluk, probleem of onheil achter de rug heeft of is genezen van een ziekte of iets moois heeft bereikt.

Nafila Offer

Het is het offer dat met andere bedoelingen ter wille van Allah wordt geslacht op andere momenten dan de offers die niet verplicht zijn . Nadzr, Aqieqa, Shukr en Sjifa offers zijn eigenlijk nafila offers.

Hou Me Op De Hoogte

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief

Als u wilt, kunt u onze projecten, activiteiten en oproepen met speciale inhoud volgen door u te abonneren op ons e-bulletin.

Nafila Offer Donatie
100,00
Gegevens Donateur

De video's van de offer donaties sturen we op naar de donateurs!

Gelieve onderstaande velden aan te kruisen Vereist
Mollie
Voorwaarden

Totaal donatie: €100,00