Opening individuele waterput - 2 | Koçak Familie

boren van waterputten (1)

Wij hebben de door u gedoneerde waterput geopend ten behoeve van hulpbehoevende families in Afrika namens onze gewaardeerde Telat en Şerife Koçak.

Dank aan onze waardevolle donateur!

Een individuele waterput openen in Afrika

   Water is leven, overvloed. Een waterput is een bron van leven, het betekent toegang tot schoon water. Elke waterput, die de harten van de mensen raakt met zijn koelte en hun hart verfrist, verandert in niet één maar duizend glimlachen. Terwijl de gezichten van de mensen glimlachen, zijn de harten van de helpers vervuld van vrede en geluk. In landen waar elke dag honderden kinderen het leven verliezen door besmet water, worstelen wij om het water van het leven te zijn.

   Hadrat Sa'd b. 'Ubadah's moeder was overleden en hij kwam naar de Boodschapper van Allah (s.a.w.) en zei:"O boodschapper van Allah, mijn moeder is overleden. Mag ik namens haar aalmoezen geven?" vroeg hij.
De Profeet (s.a.w.) zei: "Ja." Toen vroeg Sa'd (r.a.): "Welke liefdadigheid is beter en waardevoller?" De Boodschapper van Allah (s.a.w.) zei: "Het is om te voorzien in de waterbehoefte van mens en dier. " Hierop liet Hadrat Sa'd in Medina een fontein bouwen als aalmoes. Deze fontein heeft vele jaren dienst gedaan.

(zie Nesai, Waya, 9; Ibn Majah, Edeb; Ibn Hanbal, Musnad, 5/284; 6/7)

Het antwoord van onze Profeet (SAW) heeft ons een belangrijke les gegeven. Wat we hiervan moeten leren is hoe belangrijk het is om te helpen voorzien in de behoefte van mensen aan water.

Waarom boren we waterputten?

   Als Hulp Medet proberen we te voorzien in de waterbehoefte van mensen in landen waar dorst heerst. Als een vereniging die werkt ten voordele van de maatschappij, vertrekken wij met de slogan "Een leven voor een hoop"...
Wij openen waterputten in Afrika, Bangladesh en Pakistan zodat nog één gezin niet de pijn van een kind ervaart door dorst of vuil water, en nog één kind geen wees wordt.

Waarom een waterput?

   Water is van levensbelang voor elk levend wezen. De bodem in wetlands is gunstig voor de landbouw. En dieren gevoed met planten zijn productiever. Mensen die leven in gebieden waar planten en dieren productief zijn, leiden een welvarend leven. In gebieden waar onvoldoende water is, ontstaat droogte.
Mensen in achtergestelde gebieden, die last hebben van dorst, komen in een moeilijkere situatie terecht door de ondervoeding die de droogte met zich meebrengt. Terwijl sommigen met dorst worden beproefd, kampen anderen met verschillende ziekten die worden veroorzaakt door besmet water.

   Hoewel 70% van de wereld bedekt is met water, is slechts 2,5% van het water op aarde zoet water, d.w.z. drinkbaar water. Hoewel landen over voldoende watervoorraden beschikken, variëren de drinkwatervoorraden daarom per continent, regio en land.

   Volgens het rapport van de Verenigde Naties (VN) wordt in de tabel hiernaast de verdeling van de bevolkingsdichtheid en de schoonwatervoorraden over de continenten gegeven. De tabel toont continenten die in overvloed aan water leven, maar ook regio's die door waterschaarste met de dood worden bedreigd.

Volgens het VN-rapport is Oceanië (Oostenrijk en de eilanden), dat 5% van de beschikbare watervoorraden bezit, een waterarm continent. Desondanks ligt Oceanië voor op andere continenten wat betreft de hoeveelheid water per hoofd van de bevolking vanwege de lage bevolkingsdichtheid.
Nogmaals, 60% van de wereldbevolking leeft in Azië. Slechts 36% van de zoetwatervoorraden in de wereld bevinden zich in Azië. Volgens verschillende studies blijft Azië achter bij andere continenten met het laagste gemiddelde wat betreft de hoeveelheid water per hoofd van de bevolking.

 

Waarom openen we waterputten in Afrika?

   Als het over armoede of dorst gaat, denk je het eerst aan Afrika. Afrika is namelijk een rijk continent wat ondergrondse en bovengrondse hulpbronnen betreft. Maar de bevolking van Afrika kan niet van deze rijkdommen profiteren vanwege economische, etnische, politieke problemen en klimatologische redenen.

Terwijl wij gemakkelijk aan water kunnen komen als we de kraan opendraaien, kunnen mensen die vechten voor hun leven in Afrika alleen aan vuil water komen door elke dag uren te lopen. Het vuile water dat ze bereiken veroorzaakt ziekten als diarree, cholera, dysenterie, hepatitis, tyfus, rivierblindheid, longontsteking en polio.

   De mensen in dorre landen, die hun leven moeten voortzetten met ziekten, verliezen elke dag hun leven.

   Volgens het New Partnership for Africa's Development (NEPAD) heeft 66% van de mensen in Afrika te kampen met waterproblemen in aride en semi-aride gebieden.
 
   Wij openen waterputten in Afrika met de steun van onze vrijwilligers en donateurs om dit probleem in de achtergestelde regio op te lossen.

 

Geopend

Foto's van de waterput

Lopende projecten
Hou Me Op De Hoogte

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief

Als u wilt, kunt u onze projecten, activiteiten en oproepen met speciale inhoud volgen door u te abonneren op ons e-bulletin.

[contact-form-7 id="9311" title="Abone Ol"]
Onze sociale media-accounts
U kunt ons volgen!
Deel dit artikel :
Nafila Offer Donatie
Nafila Offer Donatie
100,00
Gegevens Donateur

× Alleen nafila Qurban donaties worden via deze donatiepagina ontvangen. Klik hier voor Wajib Qurban donaties

De video's van de offer donaties sturen we op naar de donateurs!

Gelieve onderstaande velden aan te kruisen Vereist
Voorwaarden

Totaal donatie: €100,00